A  D  V  O  K  A  T  E  N  E

Hanisch, Kopstad, Pallum,
Seeberg & Nilson

Medlemmer av Den Norske Advokatforening

 

 

 

 

 

NY NETTSIDE KOMMER SNART

 

Beskrivning: C:\Users\kjetil\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\58DX9FJQ\bilde.JPG

        

 

 

Vi driver alminnelig advokatpraksis og bistår både privatpersoner, bedrifter og organisasjoner, med hovedvekt på rettsområder som eiendomsrett, arbeidsrett, kontraktsrett, selskapsrett, arverett, erstatningsrett, m.v.

 

 

 

 

Tlf. 22 76 72 00              Kongsveien 91, 1177 OSLO         E-post: post@juris.no